Dagens i-landsproblem

5/06/2015 09:42:00 em jojo 0 Comments

Det finns en del saker som är oproportionerligt jobbiga mot den faktiska arbetsinsats som krävs. Som att måsta plocka ur ryggsäcken efter en dag med både ute- och inneidrott på dagen och en svettig BodyPump-klass med efterföljande bastu på kvällskvisten. På riktigt det jobbigaste jag kan tänka mig just nu...

0 kommentarer: