Byggde ett utegym...

6/27/2016 09:29:00 fm jojo 0 Comments


...och blev så trött av allt släpande och lyftande så det fick räcka som träning för idag. Så dess riktiga funktion får jag be att få återkomma om.

0 kommentarer: